Llibres

Ruiz i Quesada, F.,
Lluís Borrassà i el seu taller, tesi doctoral inèdita, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1999.Maria Rosa Manote - Ruiz i Quesada, F., Quílez Corella, F.,
Guia d’art gòtic del Museu Nacional d’Art de Catalunya, (editada en català,  castellà (1999), anglès (2000) i francès (2000)). Reedició revisada en català, Barcelona, 2002.Llompart, G., - Ruiz i Quesada, F., Palou, J.M. – Pardo, J., 
El cavaller i la princesa. Pere Nisard i la Ciutat de Palma, Palma, 2001 (edició en català i castellà).Ruiz i Quesada, F., 
Bernat Martorell, el Mestre de sant Jordi
Barcelona, Generalitat de Catalunya, abril de 2002.Director del catàleg de l’exposició La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, Barcelona i Bilbao, 2003.Direcció del segon volum de la pintura gòtica catalana del primer i del segon internacional que forma part de la publicació L’art gòtic a Catalunya (12 volums), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, SA, 2005.Manote Clivilles, MR – Padrós Costa R, Ruiz i Quesada, F., 
MNAC. Guia visual art gòtic, Barcelona, 2005.AAVV
Guia Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2004.Ruiz i Quesada, F.,
Joan Figuera. The retable of The Virgin, Saint Peter Martyr, and Saint Marck, Colnaghi studies 2, Madrid, 2016.